Julhälsning

Det är dags att så småningom summera NOMU – Nordisk Orkestermusik Unions 70,de verksamhetsår. Organisationen är faktiskt stiftad redan 1949 och man kan förmoda under en tid då det nordiska samarbetet fick en nystart under fredliga former. De jämna året har inte uppmärksammats utan 75 år känns naturligare att celebrera.

Styrelsearbetet har under året koncentrerats på två saker, representantskapsmötet i Köpenhamn 15-17.3 och höstmötet i Tórshavn 15-16.11. NOMU har under året gjort en lite kartläggning kring musiken i skolorna, skolorkestrarnas situation och förhållandet grundskolorna-musikskolorna.

Ur ett nordiskt helikopterperspektiv är det intressant att se de olikheter som finns visavi de nordiska ländernas inlärnings-metoder. MEN slutresultaten behöver nödvändigtvis inte vara så differentierade. Här börjar det nog så småningom vara dags att sätta ihop ett nordiskt forskarteam, som objektivt skulle gå in och göra ett grundligt forskningsarbete, och sedan se vilka metoder som kan användas för att få till ett gott resultat, samt vad betyder god kvalitet, när man talar om musikinlärning. 

Læs resten

Skoleorkestre er fremtiden

Skoleorkestre integrerer og udvikler en skole på alle klassetrin – samtidigt!

1000 skoleorkestre i Norden er første fase. Dette kræver ildsjæle, investering i fremtiden, dirigentuddannelse, skoleleder-opbakning, organising power, pædagogisk indsigt og meget musikundervisning i klasserne året rundt.

Alt dette blev diskuteret på NOMUs møder i Thorshavn den 15.-17. november 2019.

Læs resten

Ny musikskole til 100 millioner – Færøerne viser vejen

NOMU har afholdt møder den 15.-16. november 2019 i Thorshavn på Færøerne. Møderne var i samarbejde med Færøernes blæseorkester forening (MFH). Emnerne var fx skoleorkestre i Norden, integration af unge i orkesterlivet, erfaringer fra de forskellige nordiske lande og debat om amatørmusiklivets økonomi.

Det store højdepunkt var besøget på den helt nye Thorshavn Musikskole med en stor koncertsal til 300 tilhørere, og en mindre til 100. Der er mange undervisningslokaler med akustisk tilpasning samt mødelokaler og andre faciliteter. Et specielt udviklet video-undervisningssystem med store skærme var til rådighed i alle rum, og her kan musiklærerne tegne og illustrere alt muligt, og eleverne kan via QR-koder tage teksten med hjem på deres mobiltelefon.

Læs resten

Svenska Mästerskap för Blåsorkestrar 2019

Svenska Mästerskap för Blåsorkestrar 2019! Sådan lød invitationen til en af mange aktiviteter i Svensk Blåsmusikfestival 12.-15. september 2019 i Linköping. Hele byen var aktiv – der var Brass Band koncert i domkirken, harmoniorkesterkoncerter, Massed Band koncert og musikgudstjenester, Sveriges-mesterskaber for harmoniorkestre, bymarcher og tattoo. Over 1100 musikere (i alle aldre) og 35 orkestre deltog. Et særkende ved den svenske blæseorkester-tradition er de mange nationale organisationer, der har orkestre.

Læs resten

Verdens ældste ungdomsgarde 175 år

Tivoli-Garden i København har travlt i 2019. Jubilæumsåret begyndte med en Nytårskur i Tivolis Koncertsal i januar, hvor også nyheden om Tivoli Musikskole, der er åben for alle, blev offentliggjort. Foruden de ugentlige parader og Plæne-koncerter optræder Tivoli-Garden tre gange i Tivolis Koncertsal: 13. maj, 13. juni og så den store jubilæumskoncert den 17. august. Den 31. august, Georg Carstensens fødselsdag, går Den Kongelige Livgarde, Tivoli-Garden og ’veteraner’ fra Tivoli-Garden i parade fra Rosenborg til Tivoli.

Tivoli-Gardens historie begynder i 1844, hvor en flok drenge engageres af Tivolis stifter, Georg Carstensen, til at fungere som æresvagt på særlige festdage.

Læs resten

NOMU mødes på Færøerne 15.-17. november 2019

Færøerne, Torshavn, Havn, BådeNOMU afholder medlemsmøde og styrelsesmøde i Thorshavn

Færøernes hovedstad Thorshavn er base for NOMUs kommende møder. NOMU er en nordisk orkester organisation, så det er naturligt at rotere rundt og besøge de nordiske lande, når det er muligt.

Den 15.-17. november 2019 vil vi udover møder se Thorshavn, være i Nordens Hus, se Domkirken og høre koncert med Færøernes bedste Brass Band og bedste harmoniorkester/wind band.

Læs resten

Svensk Blåsmusikfestival 12.-15. september 2019

Invigningskoncert, uppmarsch, massedband koncert, kirkekoncerter, blåsorkestertävlingar/konkurrencer i 3 divisioner, parader/bymarcher, festkoncert og tattoo – alt dette kan du opleve i Linköping.

Linköping  står igen i musikkens tegn denne gang den 12.-15. september 2019.

Det er 22. gang at Svensk Blåmusikfestival afholdes. Første gang var i 1998 i Jönköping, og byen har lagt rum til og været værtsby i mange år. Senere flyttedes Svensk Blåsmusikfestival – Swedish International Festival of Wind Music  – til Linköping. Hvert år samler festivalen mange blåsorkestrar med ca. 1000 deltagende musikanter.

Læs resten

Årets orkesterfestival en stor succes

Den 17. marts afholdte Musik & Ungdom i Danmark i samarbejde med Danmarks Radio – DR Musikariet den store årlige Orkesterfestival i DRs Koncerthus. Her deltog 9 ungdomssymfoniorkestre og et stort antal mindre ensembler fordelt på 4 scener med en koncert hver time.

Hvor man end gik var atmosfæren fyldt med lækre triller og forsiringer, flotte ornamenteringer, fede riffs, stærk rytmik, skønne melodiske fraseringer og dejligt engageret sammenspil.

Hvert år er der et gennemgående tema, og i år var valget faldet på valdhornet. Orkesterfestivalen blev åbnet med en tale af DRs kulturdirektør, og en hornfanfare komponeret af Mogens Andresen udført af 50 valdhornspillere.

Læs resten

Hvordan går det med at etablere skoleorkestre?

SKOLEORKESTRE HAR STOR BETYDNING FOR DE UNGE NU OG SENERE I LIVET!

NOMU satte spotlight på skoleorkestrene ved en konference i København den 16. marts 2019. Skoleorkestre er meget vigtige både for børnene, men også for miljøet, atmosfæren og integrationen på skolerne.

Hvordan går det i de forskellige nordiske lande? Hvordan starter man et skoleorkester op? Skal alle børn spille eller skal de testes og de bedste udvælges? Hvordan bliver man en god skoleorkester-dirigent? Det er vigtigt at betragte musik, for musikkens egen skyld; at det er godt for andre fag fx matematik og sprog er et biprodukt! Hvad kan man tilbyde til de unge klassetrin og hvad til de højere klassetrin?

Læs resten

Nordisk Brass Band kursus 24. – 30. juni 2019

For 2. år tilbyr Norges Musikkorps Forbund et nordisk kursus. Dette er en fantastisk mulighed for, at spille sammen med musikanter fra andre nordiske lande.

Kurset tilbyr samspill i brassband og grupper, kammermusikk, solo-undervisning, pianoakkompagnement, huskonserter, musikklære, m.m. Kurset har fokus på samspill, spilleglede, individuell utvikling og selvstendighet, utøvelse og formidling.

Norsk nasjonalt brassbandkurs har eksistert i en rekke år og samler dyktige musikanter i alderen 16 – 21 år. Noen av Norges beste dirigenter og instruktører, bl.a. fra regjerende europamester Eikanger-Bjørsvik, er tilknyttet kurset.

Kurset arrangeres av Norges Musikkorps Forbund i samarbeid med NOMU – Nordisk Orkestermusik Union. Musikalsk leder er Reid Gilje, fast dirigent for Eikanger-Bjørsvik.

HVOR: Manger Folkehøgskole kjent for egen brassbandlinje! Manger er ca. 1 time utenfor Bergen.
NÅR: 24. – 30. juni 2019
HVEM: Musikanter som er født i 1998-2003
PÅMELDING: Frist for påmelding er løpende. Mail sendes til hordaland@musikkorps.no

Mer information om kursavgift og kursusindhold: Læs resten