Om NOMU

Nordisk Orkestermusik Union

Nordisk Orkestermusik Union (NOMU)
er en sammenslutning av nordiske landsomfattende organisasjoner for amatørorkestre.

Medlemsorganisasjonene har etablert NOMU for å være en samlende enhet, en møteplass og en politisk arbeidende organisasjon på vegne av de nordiske medlemsorganisa-sjonene.

Vi ønsker å styrke og stimulere interessen for aktiv deltakelse i det nordiske musikklivet, og aktivt arbeide for å høyne den musikalske kvaliteten i amatørmusikken. Ved å være et ledd i det kulturelle samarbeidet ønsker vi å fremme den nordiske samhørigheten.

Läs mer HÄR

 

Hornist