NOMU

Nordisk Orkestermusik Union (NOMU) er en sammenslutning av nordiske landsomfattende organisasjoner for amatørorkestre.

Medlemsorganisasjonene har etablert NOMU for å være en samlende enhet, en møteplass og en politisk arbeidende organisasjon på vegne av de nordiske medlemsorganisa-sjonene.

Vi ønsker å styrke og stimulere interessen for aktiv deltakelse i det nordiske musikklivet, og aktivt arbeide for å høyne den musikalske kvaliteten i amatørmusikken. Ved å være et ledd i det kulturelle samarbeidet ønsker vi å fremme den nordiske samhørigheten.

NOMU ble stiftet i 1949 under navnet Nordisk Amatør Musik Union (NAMU), navnet ble endret til Nordisk Musik Union i 2001. Navnet ble endret igen i 2017 til Nordisk Orkestermusik Union (NOMU).

NOMU representerar ca. 100.000 amtörmusikere i de nordiske landene.

NOMUs formål er

 • å styrke og stimulere interessen for aktiv deltagelse i det nordiske musikkliv
 • å arbeide for å høyne den musikalske kvaliteten i amatørmusikken
 • å være et ledd i det kulturelle samarbeidet og med det fremme nordisk samhørighet

Formålet skal gjennom nordisk samarbeide oppfylles ved

 • utveksling av orkestre, instruktører og dirigenter
 • kursvirksomhet
 • festivaler
 • konkurranser
 • informasjon om nordisk musikk, musikkfaglige forhold og økonomiske støttemuligheter

Organisasjonens målsettinger er delt opp i de tre grunnelementene som er bærende for NOMU

 1. Aktiviteter
 2. Møteplasser
 3. Politisk arbeid

NOMUs medlemsorganisasjoner skal møtes jevnlig med fokus på nordisk samarbeid og gjensidig videreutvikling. Planer skal utarbeides for å nå NOMUs mål som i første omgang er å videreutvikle møteplassen for oppdatering og informasjon rundt felles utfordringer, samt at kvalitet skal sikres i alle ledd i de aktivitetene som NOMU engasjerer seg i.

Viktiga teman är informationsarbete och relationen till andra nordiska och europeiska organisationer.

NOMU’s styrelse. Foto fra marts 2017