Julhälsning

Det är dags att så småningom summera NOMU – Nordisk Orkestermusik Unions 70,de verksamhetsår. Organisationen är faktiskt stiftad redan 1949 och man kan förmoda under en tid då det nordiska samarbetet fick en nystart under fredliga former. De jämna året har inte uppmärksammats utan 75 år känns naturligare att celebrera.

Styrelsearbetet har under året koncentrerats på två saker, representantskapsmötet i Köpenhamn 15-17.3 och höstmötet i Tórshavn 15-16.11. NOMU har under året gjort en lite kartläggning kring musiken i skolorna, skolorkestrarnas situation och förhållandet grundskolorna-musikskolorna.

Ur ett nordiskt helikopterperspektiv är det intressant att se de olikheter som finns visavi de nordiska ländernas inlärnings-metoder. MEN slutresultaten behöver nödvändigtvis inte vara så differentierade. Här börjar det nog så småningom vara dags att sätta ihop ett nordiskt forskarteam, som objektivt skulle gå in och göra ett grundligt forskningsarbete, och sedan se vilka metoder som kan användas för att få till ett gott resultat, samt vad betyder god kvalitet, när man talar om musikinlärning. 

Mötet i Köpenhamn var välbesökt och här fick vi inlägg från representanter, som var specialister på sitt område, och man häpnas över vad man kan få till när kunniga och inspirerade personer finns på rätt ställe.


Dagarna i Tórshavn blev på många sätt en omtumlande upplevelse. Hjärtliga möten, öppna diskussioner och framförallt en gästfrihet som kändes så genuin att den förälskelsen varar långt in i framtiden. Ännu en gång ett stort tack till våra vänner på Färöarna.

Vi riktar nu blickarna fram till vårt nästa representanskapsmöte som hålls 20-22.3. 2020 i Nystad i Finland. Vi lägger gärna våra möten på en tidpunkt då det nationellt händer speciella saker. Nämnda helg hålls de finländska blåsmusikdagarna just i Nystad, och då skall vi göra en djupdykning i denna del av vår lilla värld. Nämnas kan också att den finlandssvenska klarinettisten och kompositören Bernhard Henrik Crusell är född på ort och ställe, men att man numera tillverkar mest bilar i denna vackra sommarstad.

För tillfället satsar inte NOMU på konkreta projekt på grund av brist på personella och ekonomiska resurser. Vi i styrelsen håller liv i Unionen med hjälp av skypemöten, medlemsorganisationernas kontingenter och de årliga medlemsmöten. Det som vi känner oss starka och bekväma med är de mötesplattformer vi lyckas skapa. Hörselkonferensen i Stockholm, Skolorkester-konferensen i Köpenhamn samt mötet med de lokala orkesterentusiasterna i Tórshavn är bevis på detta. Resultaten är visserligen svåra att mäta, men vi skall fortsättningvis identifiera oss som levande och tänkande varelser vars verksamhet inte behöver mätas i varken tum eller kronor.

Vi vill gärna göra er uppmärksamma på de nya artiklar som med jämna mellanrum sätts upp på vår hemsida

http://nordiskmusikunion.org

samt  vår Facebook

https://da-dk.facebook.com/nordiskmusikunion/  – Här gillar vi likes!

Med hopp om ett lugn julhelg och ett riktigt gott nytt musikår

Ronnie Jaakkola
Ordförande

Foto: Michael Christensen