Nordisk konference om skoleorkestre den 16.3.2019 i DK

HVORDAN GÅR DET MED AT ETABLERE SKOLEORKESTRE?

Nordisk Orkestermusik Union – NOMU – ønsker at sætte pulsen på hvordan situationen er med skoleorkestre i de nordiske lande. Skoleorkestre er meget vigtige både for børn, men også for miljøet, atmosfæren og integrationen på skolerne.

På konferencen præsenteres forskellige nationale og metodiske former for skoleorkestre. Derefter vil der være debat og yderligere erfaringsudveksling.
Konferencen er en del af NOMUs repræsentantskabsmøde, hvor medlemsorganisationer er velkommen – læs her

Program:

Tema: Skoleorkestre i Norden – erfaringer med etablering, drift og udbytte

09.00 Velkomst og introduktion til temamødet ved Ronnie Jaakkola, ordförande for NOMU
09.10 Peter Lyster, projektleder giver et overblik fra sin rejse til de nordiske lande samt projekterne OrkesterMester (http://www.dmkl.dk/orkestermester.html) og Skolemix (http://skolemix.dk)
09.35 Finland ved Ronnie Jaakola
09.55 Haderslev-modellen ved Peter Vogel, souschef Haderslev Musikskole
10.15 Orkesterskolen.dk ved Ulf Nordlund, orkester-iværksætter
Direktion:
10.35  Steen Finsen, formand for Danske Orkesterdirigenter, fortæller om skoleorkester-egnede dirigentkurser hos Danske Orkesterdirigenter/DirigentInstituttet og Ingesund Musikhöjskole i
Sverige
10.45 Rune Hannisbal, musikchef i NMF fortæller om det norske dirigentuddannelsessystem
11.00 Pause
11.20 Sverige ved Perry Göransson, ordförande for SVUB – Sveriges Unga Blåsare
11.35 Færøerne ved Heini Nygaard, bestyrelsesmedlem i FMH
11.45 Island ved SISL
11.55 Debat og erfaringsudveksling
12.50 Videnskabelig forskning om amatørmusikken ved Steen Finsen
12.55 Afrunding ved Ronnie Jaakkola

13.00 Frokost

Mødested, økonomi og praktiske detaljer  – læs resten:

Mødested, økonomi og praktiske detaljer:
Hotel CABINN, Vodroffsvej 55, 1900 Frederiksberg (5 min. fra FORUM METRO station og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium).
NOMUs medlemsorganisationer er velkommen til at tilmelde sig.
Andre med interesse for emnet kan ansøge om deltagelse.
Konferencen er gratis. Der inkluderes kaffe og frokost/lunch i konferencen.
Transport er for egen regning.
Tilmelding og spørgsmål til formand@nordiskmusikunion.org
Uploaded 10.1.2019