NOMU repræsentantskabsmøde 18-20.3.2022

Fra tidligere Orkesterfestival i Danmarks Radios Koncerthus Foto: Musik & Ungdom

Nordisk Orkestermusik Unions representantskapsmöte ordnas denne gång i samband med den danske organisation MUSIK & UNGDOMs orkesterfestival i Aarhus, DK. Orkesterfestivalen har gratis adgang og afholdes i Aarhus Musikhus den 20.3.2022 – www.orkesterfestivalen.dk – med mange ungdomssymfoniorkestre og andre musikalske aktiviteter.

NOMU program

Fredag 18.3.2022
kl. 17.00 NOMU styrelsesmöte

Lördag 19.3.2022
kl. 10.00 Seminarium /föredrag (tema ännu öppet)
kl. 14.00 Medlemsorganisationernas rapporter
kl. 16.00 NOMU representantskabsmöte

Søndag 20.3.2022
kl. 11.00 Orkesterfestival hele dagen.

Detaljer och dagordning skickas direkt till medlemsorganisationerna.

Med vänliga hälsningar
Ronnie Jaakola
Ordförande