Julbrev 2021

Julhälsning till Nordisk Orkestermusik Unions medlemsförbund

Jag skrev i förra årets julhälsning att året 2020 varit ett märkligt år och att år 2021 skulle förhopp-ningsvis bli bättre. Vi fick onekligen en litet bättre start, men fortsättningvis ställer viruset till det för oss.

Styrelsen har dock arbetat på med siktet inställt framåt.

Vi fick en ny styrelse på aprilmötet och månadsmöten har hållits i sedvanlig ordning på distans. 17-19.9.2021 kunde vi äntligen samlas till ett fysiskt möte i Linköping i samband med den svenska blåsmusikfestivalen.

Med siktet inställt på framtiden ! Om allt går som vi planerat samlas vi till representant-skapsmöte i Aarhus, DK den 18.-20.3.2022 Programmet är ännu öppet, men ett besök vid Musik & Ungdoms orkesterfestival är ett obligatorium.

Styrelsen planerar tillsammans med ledningsgruppen för Svensk Blåsmusikfestival att ordna en nordisk tonsättarträff 16.-17.9.2022 i Linköping. Här har planeringen kommit så pass långt, att vi har en del nordiska blåsmusik tonsättare bokade. Vi hoppas att vi får ett rikligt deltagande till ovannämnda evenemang.

Vidare så har NOMU initierat ett musiksamarbete mellan tre nordiska skolor som ger blåsmusikutbildning. Ett initiativ som kräver en långsiktig planering är projektet med graderade noter. Vi har kommit igång med denna komplexa fråga.

Nu siktar vi alltså framåt mot konkreta mål – länge leve det nordiska samarbetet !

Ronnie Jaakkola
Ordförande