Julbrev 2020

Året som ingen trodde att vi skulle behöva uppleva.

Vi har ett mycket märkligt år bakom oss. Vi som alltid har känt glädjen av att musicera tillsammans och känt en fröjd över att glädja andra med vår musik blev plötsligt utan plattform och verktyg. Det osynliga viruset har nu gäckat oss i 9 månader och framtiden ser i skrivandets stund minst sagt oviss ut.

Rådlösa har vi dock inte varit. Efter att den första chocken lagt sig så har vi gjort sågott vi kunnat. Den virtuella verkligheten finns här och nu.

För Nordiska Orkestermusik Unions del blev det att ställa in det planerade representanskapsmötet i Nystad. Likaså ställdes medlemsmötet som skulle hållas i Linköping in. Styrelsen har fortsatt med gammalt mandat och en from förhoppning finns om att ett representanskaps möte skall kunna hållas före utgången av april 2021. Styrelsen har sedan många år tillbaka hållit virtuella möten så härvidlag finns inget nytt under solen. Vi har sedan april hållit 6 möten och på så sätt kunnat hålla oss ajour om hur man hanterat pandemin i de olika nordiska länderna.

Nu är det ändå tid att blicka framåt och önska varandra ett mycket bättre år 2021. Varför inte börja med vårt nordiska seminarium om amatörmusiklivets framtid:

SKAPA, SJUNGA, SPELA – FRITIDSMUSIKENS FRAMTID I NORDEN
– Ett webinarium om levande sång och musik i NordenLÖRDAG 6 FEBRUARI 2021 klockan 12–16 finsk tid (11–15 CET)

Ett webinarium/konference online om levande sång och musik i Norden

Här ovan finns ett exempel på hur det nordiska musiklivet ställt om. Ta gärna del av detta. Mera information kommer i januari.

NOMU håller nästa virtuella möte den 8.2. 2021. Efter det kan vi berätta mera om representantskapsmötet 2021.

Sköt om er och måväl!

Ronnie Jaakkola
Ordförande