Om NOMU

Nordisk Orkestermusik Union

Nordisk Orkestermusik Union (NOMU) er en sammenslutning av nordiske lands-omfattende organisasjoner for amatør-orkestre.

Medlemsorganisasjonene har etablert NOMU for å være en samlende enhet, en møteplass og en politisk arbeidende organisasjon på vegne av de nordiske medlemsorganisa-sjonene.

Vi ønsker å styrke og stimulere interessen for aktiv deltakelse i det nordiske musikklivet, og aktivt arbeide for å høyne den musikalske kvaliteten i amatørmusikken. Ved å være et ledd i det kulturelle samarbeidet ønsker vi å fremme den nordiske samhørigheten.

NOMU ble stiftet i 1949 under navnet Nordisk Amatør Musik Union (NAMU), navnet ble endret til Nordisk Musik Union i 2001. Navnet ble endret igen i 2017 til Nordisk Orkestermusik Union (NOMU).

NOMU representerar ca. 100.000 medlemmer i de nordiske landene.

NOMU er medlem af paraplyorganisasjonen for den nordiske amatørmusik, der har både kör- og orkesterorganisationer:     MIN – MUSIK I NORDEN

NOMU’s styrelse. Foto fra marts 2017

NOMUs styrelse består av:

 • Ronnie Jaakkola, FI, ordförande/
  formand
 • Rune Hannisdal, NO, viceordförande/
  næstformand
 • Perry Göransson, SV, kassör
 • Jannicke Ingelin, FI, ledamot/
  bestyrelsesmedlem/sekretær
 • Steen Finsen, DK, ledamot/
  bestyrelsesmedlem/webansvarlig

Nettadresse: www.nordiskmusikunion.org

For kontakt skriv til formand@nomu.info

Telefon til ordförande Ronnie Jaakkola +358 50350 3503