Kategoriarkiv: Ikke kategoriseret

Tag på Brass Band højskolekursus

Brass Band-linjen på Manger Folkehøgskule er 40 år gammel i 2020. I årenes løb har skolen haft mange studerende fra de nordiske lande, især fra Danmark.

I anledning af Brass Band-linjens 40 års jubilæum ønsker skolen at udvide det nordiske samarbejde. For skoleårene 2019-2020 og 2020-2021 vil vi derfor tilbyde en meget diskonteret skoleplads til en studerende fra hver af de nordiske lande.

På Brass Band-linjen har vi elevpladser på følgende instrument: kornet, trompet, horn, bariton, euphonium, tenortrombon, bastrombon, tuba og percussion. Det er også muligt at studere dirigering!

Læs resten

Repræsentantskabsmøde i Finland aflyst!

NOMU har valgt at følge henstillingen fra regeringerne vedrørende COVID-19. Vi har derfor valgt at aflyse vore medlems-, styrelses- og repræsentantskabsmøder.

Musikfestivalen i Nystad er også aflyst.

Styrelsen har derfor på et Skype-møde besluttet, at fortsætte som interim-styrelse, og vi mødes fysisk næste gang i forbindelse med Svensk Blåsmusikfestival i Linköping i Sverige den 18.-20. september 2020.

Læs resten

NOMU for fremtiden – repræsentantskabsmøde 20.-23.3.2020 i Finland


Kom til Nystad i Finland

Hør om og diskuter NOMUs aktiviteter

Spændende nordiske temaer bliver sat til debat

Music Festival – Blåsmusikdagar

NOMU inviterer medlemsorganisationerne til sit repræsentantskabsmøde den 20.-23.3.2020. Mødet afholdes i Nystad i Finland 80 km nord for Åbo. Åbo har lufthavn (Turku), som kan nås fra mange nordiske lufthavne.

Meget inspirerende for alle deltagere er weekendens store event:

BLÅSMUSIKDAGAR – MUSIC FESTIVAL

Eventen er fyldt op med koncerter, paneldiskussioner, master classes, præsentationer og koncerter. Der er tilbud til alle, og arrangementet er for både professionelle, amatørmusikere og organisationsfolk. Se det store program HER

Læs resten

Julhälsning

Det är dags att så småningom summera NOMU – Nordisk Orkestermusik Unions 70,de verksamhetsår. Organisationen är faktiskt stiftad redan 1949 och man kan förmoda under en tid då det nordiska samarbetet fick en nystart under fredliga former. De jämna året har inte uppmärksammats utan 75 år känns naturligare att celebrera.

Styrelsearbetet har under året koncentrerats på två saker, representantskapsmötet i Köpenhamn 15-17.3 och höstmötet i Tórshavn 15-16.11. NOMU har under året gjort en lite kartläggning kring musiken i skolorna, skolorkestrarnas situation och förhållandet grundskolorna-musikskolorna.

Ur ett nordiskt helikopterperspektiv är det intressant att se de olikheter som finns visavi de nordiska ländernas inlärnings-metoder. MEN slutresultaten behöver nödvändigtvis inte vara så differentierade. Här börjar det nog så småningom vara dags att sätta ihop ett nordiskt forskarteam, som objektivt skulle gå in och göra ett grundligt forskningsarbete, och sedan se vilka metoder som kan användas för att få till ett gott resultat, samt vad betyder god kvalitet, när man talar om musikinlärning. 

Læs resten

Skoleorkestre er fremtiden

Skoleorkestre integrerer og udvikler en skole på alle klassetrin – samtidigt!

1000 skoleorkestre i Norden er første fase. Dette kræver ildsjæle, investering i fremtiden, dirigentuddannelse, skoleleder-opbakning, organising power, pædagogisk indsigt og meget musikundervisning i klasserne året rundt.

Alt dette blev diskuteret på NOMUs møder i Thorshavn den 15.-17. november 2019.

Læs resten

Ny musikskole til 100 millioner – Færøerne viser vejen

NOMU har afholdt møder den 15.-16. november 2019 i Thorshavn på Færøerne. Møderne var i samarbejde med Færøernes blæseorkester forening (MFH). Emnerne var fx skoleorkestre i Norden, integration af unge i orkesterlivet, erfaringer fra de forskellige nordiske lande og debat om amatørmusiklivets økonomi.

Det store højdepunkt var besøget på den helt nye Thorshavn Musikskole med en stor koncertsal til 300 tilhørere, og en mindre til 100. Der er mange undervisningslokaler med akustisk tilpasning samt mødelokaler og andre faciliteter. Et specielt udviklet video-undervisningssystem med store skærme var til rådighed i alle rum, og her kan musiklærerne tegne og illustrere alt muligt, og eleverne kan via QR-koder tage teksten med hjem på deres mobiltelefon.

Læs resten

Svenska Mästerskap för Blåsorkestrar 2019

Svenska Mästerskap för Blåsorkestrar 2019! Sådan lød invitationen til en af mange aktiviteter i Svensk Blåsmusikfestival 12.-15. september 2019 i Linköping. Hele byen var aktiv – der var Brass Band koncert i domkirken, harmoniorkesterkoncerter, Massed Band koncert og musikgudstjenester, Sveriges-mesterskaber for harmoniorkestre, bymarcher og tattoo. Over 1100 musikere (i alle aldre) og 35 orkestre deltog. Et særkende ved den svenske blæseorkester-tradition er de mange nationale organisationer, der har orkestre.

Læs resten

Verdens ældste ungdomsgarde 175 år

Tivoli-Garden i København har travlt i 2019. Jubilæumsåret begyndte med en Nytårskur i Tivolis Koncertsal i januar, hvor også nyheden om Tivoli Musikskole, der er åben for alle, blev offentliggjort. Foruden de ugentlige parader og Plæne-koncerter optræder Tivoli-Garden tre gange i Tivolis Koncertsal: 13. maj, 13. juni og så den store jubilæumskoncert den 17. august. Den 31. august, Georg Carstensens fødselsdag, går Den Kongelige Livgarde, Tivoli-Garden og ’veteraner’ fra Tivoli-Garden i parade fra Rosenborg til Tivoli.

Tivoli-Gardens historie begynder i 1844, hvor en flok drenge engageres af Tivolis stifter, Georg Carstensen, til at fungere som æresvagt på særlige festdage.

Læs resten

NOMU mødes på Færøerne 15.-17. november 2019

Færøerne, Torshavn, Havn, BådeNOMU afholder medlemsmøde og styrelsesmøde i Thorshavn

Færøernes hovedstad Thorshavn er base for NOMUs kommende møder. NOMU er en nordisk orkester organisation, så det er naturligt at rotere rundt og besøge de nordiske lande, når det er muligt.

Den 15.-17. november 2019 vil vi udover møder se Thorshavn, være i Nordens Hus, se Domkirken og høre koncert med Færøernes bedste Brass Band og bedste harmoniorkester/wind band.

Læs resten

Svensk Blåsmusikfestival 12.-15. september 2019

Invigningskoncert, uppmarsch, massedband koncert, kirkekoncerter, blåsorkestertävlingar/konkurrencer i 3 divisioner, parader/bymarcher, festkoncert og tattoo – alt dette kan du opleve i Linköping.

Linköping  står igen i musikkens tegn denne gang den 12.-15. september 2019.

Det er 22. gang at Svensk Blåmusikfestival afholdes. Første gang var i 1998 i Jönköping, og byen har lagt rum til og været værtsby i mange år. Senere flyttedes Svensk Blåsmusikfestival – Swedish International Festival of Wind Music  – til Linköping. Hvert år samler festivalen mange blåsorkestrar med ca. 1000 deltagende musikanter.

Læs resten